Γιατί η δίαιτα δεν είναι τιμωρία αλλά μια προσπάθεια για καλύτερη ζωή...

Πακέτα Συνεργασίας

Κάντε κλικ για λεπτομέρειες

Πρόγραμμα διατροφής 30 € *

1 συνεδρία διατροφής το μήνα

1 μέτρηση σύστασης σώματος(λιπομέτρηση)

1 συνεδρία ζυγίσματος - ανθρωπομετρικής εξέτασης το μήνα

Αναλυτικά:

  • Στην αρχική διατροφική συνεδρία γίνεται ο προσδιορισμός σύστασης σώματος, η ανθρωπομετρική μέτρηση και σχεδιάζεται το διατροφικό πρόγραμμα (7 ημερών)
  • Η επόμενη συνεδρία καθορίζεται στις 14 ημέρες όπου γίνεται το ζύγισμα και η ανθρωπομετρική μέτρηση για να υπάρξει σωστή παρακολούθηση του βάρους και επίτευξη του προσωπικού σας διατροφικού στόχου
Κάντε κλικ για λεπτομέρειες

Πρόγραμμα διατροφής 55 € *

4 συνεδρίες διατροφής το μήνα(δύο διαρκείας 30' και δύο 10')

2 7-ήμερα διαιτολόγια ανά μήνα

2 μετρήσεις σύστασης σώματος(λιπομέτρηση)

Αναλυτικά:

  • Στην 1η και την 3η συνεδρία (σε διάστημα 15 ημερών μεταξύ τους) πραγματοποιούνται μετρήσεις και σχεδιάζεται το διατροφικό πρόγραμμα (7 ημερών) σύμφωνα με τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου
  • Στις 2 ενδιάμεσες συνεδρίες (δεύτερη και τέταρτη) πραγματοποιείται ζ'υγισμα και μικρή συζήτηση για τις δυσκολίες που τυχόν παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος
Κάντε κλικ για λεπτομέρειες

Πρόγραμμα διατροφής 80 € *

4 συνεδρίες διατροφής το μήνα(τέσσερα διαρκείας 30')

4 7-ήμερα διαιτολόγια ανά μήνα

2 μετρήσεις σύστασης σώματος(λιπομέτρηση)

Αναλυτικά:

  • Σε κάθε συνεδρία πραγματοποιούνται ανθρωπομετρικές εξετάσεις και συντάσσεται νέο διαιτολόγιο βασισμένο στις ανάγκες που διαμορφώνονται κάθε φορά. Εξέταση σύνθεση σώματος πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες ή όσο συχνά κρίνεται η ανάγκη

* Στις παραπάνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

* Τα πακέτα αυτά δεν απευθύνονται σε ασθενείς με Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, όπου το πρωτόκολλο εργασίας διαφοροποιείται

Πακέτα Συνεργασίας

1 συνεδρία διατροφής το μήνα

1 μέτρηση σύστασης σώματος(λιπομέτρηση)

1 συνεδρία ζυγίσματος - ανθρωπομετρικής εξέτασης το μήνα

Αναλυτικά:

  1. Στην αρχική διατροφική συνεδρία γίνεται ο προσδιορισμός σύστασης σώματος, η ανθρωπομετρική μέτρηση και σχεδιάζεται το διατροφικό πρόγραμμα (7 ημερών)
  2. Η επόμενη συνεδρία καθορίζεται στις 14 ημέρες όπου γίνεται το ζύγισμα και η ανθρωπομετρική μέτρηση για να υπάρξει σωστή παρακολούθηση του βάρους και επίτευξη του προσωπικού σας διατροφικού στόχου

4 συνεδρίες διατροφής το μήνα(δύο διαρκείας 30' και δύο 10')

2 7-ήμερα διαιτολόγια ανά μήνα

2 μετρήσεις σύστασης σώματος(λιπομέτρηση)

Αναλυτικά:

  1. Στην 1η και την 3η συνεδρία (σε διάστημα 15 ημερών μεταξύ τους) πραγματοποιούνται μετρήσεις και σχεδιάζεται το διατροφικό πρόγραμμα (7 ημερών) σύμφωνα με τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου
  2. Στις 2 ενδιάμεσες συνεδρίες (δεύτερη και τέταρτη) πραγματοποιείται ζ'υγισμα και μικρή συζήτηση για τις δυσκολίες που τυχόν παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος

4 συνεδρίες διατροφής το μήνα(τέσσερα διαρκείας 30')

4 7-ήμερα διαιτολόγια ανά μήνα

2 μετρήσεις σύστασης σώματος(λιπομέτρηση)

Αναλυτικά:

  1. Σε κάθε συνεδρία πραγματοποιούνται ανθρωπομετρικές εξετάσεις και συντάσσεται νέο διαιτολόγιο βασισμένο στις ανάγκες που διαμορφώνονται κάθε φορά. Εξέταση σύνθεση σώματος πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες ή όσο συχνά κρίνεται η ανάγκη

* Στις παραπάνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

* Τα πακέτα αυτά δεν απευθύνονται σε ασθενείς με Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, όπου το πρωτόκολλο εργασίας διαφοροποιείται